บริษัท ทีที เมดิซิน จำกัด ขายส่งยา,ยี่ปั๊วยา สำหรับร้านขายยา,สถานพยาบาล และนิคมอุตสาหกรรม

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 เป็นยี่ปั๊วยาโดยจัดจำหน่าย ยารักษาโรคแผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเวชสำอาง สินค้าเพื่อสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ ให้กับร้านขายยาแผนปัจจุบัน ในราคาส่ง มากกว่า 5,000 รายการ ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา ทางบริษัทได้มีการขยายพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ เพิ่มการลงทุนของบริษัทในเครือ และเพิ่มรายการสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อตอบรับความต้องการของตลาดมาอย่างต่อเนื่อง


🔴 ทางเราขายยาราคาส่งให้กับร้านขายยาและสถานพยาบาลที่มีอนุญาตตามกฎหมายเท่านั้น 🔴


✓ การจัดส่งรวดเร็ว

บริษัทเราจัดส่งสินค้าวันต่อวัน เพื่อความรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้า

✓ การจัดส่งได้มาตรฐาน

ระบบควบคุมอุณหภูมิของยาและเวชภัณฑ์ ขณะจัดส่ง เพื่อคุณภาพสูงสุดของสินค้า

✓ ราคายุติธรรม

เราติดตามการปรับเปลี่ยนของต้นทุนสินค้าอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าราคาของเราดีที่สุด เพื่อให้คู่ค้าเกิดกำไรสูงสุด

✓ คลังสินค้าและระบบจัดเก็บมาตรฐาน

ระบบควบคุมอุณหภูมิของยาและเวชภัณฑ์ เพื่อรักษาคุณภาพของยาและเวชภัณฑ์ ให้มีคุณภาพสูงสุดก่อนส่งมอบ


มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจและร้านขายยาให้ได้มาตรฐาน GPP (Good Pharmacy Practice)

อันเป็นหลักประกันให้ประชาชนได้รับบริการจากร้านยาที่มีคุณภาพ

ให้คำแนะนำในการเปิดร้านยา

ร้านขายยานั้น เป็น ธุรกิจส่วนตัว เล็กๆ ที่มีกฎหมายควบคุม การเปิดร้านขายยาและให้บริการต้องขอใบอนุญาตขายยา ซึ่งผู้ขอใบอนุญาตจะต้องมีเภสัชกรที่มีใบประกอบโรคศิลป์เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ปัจจุบันมีการกำหนดมาตรฐานร้านยาโดยสภาเภสัชกรรมฯ เป็นผู้กำหนดมาตรฐานต่างๆ ขึ้น มีการประเมินร้านยา และให้การรับรองเมื่อมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนด ทางเรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเปิดร้านขายยาให้ถูกต้องตามกฎหมาย

คุณภาพและมาตรฐาน

บริษัท ทีที เมดิซิน จำกัด เราดำเนินงานด้านการจำหน่าย ยา,เวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ทุกชนิด ในราคาส่งให้กับร้านขายยา และโรงงานขนาดใหญ่ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี มีลูกค้ากว่า 2,500 รายทั่วประเทศ ดังนั้นคุณภาพและการให้บริการกับลูกค้า เราต้องมาเป็นที่ 1 เพื่อมอบความไว้วางใจและประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ทางเราจำหน่ายเฉพาะยา,เวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ ที่ได้มาตรฐานการผลิตที่ถูกต้องและได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเท่านั้น

คลังสินค้าและการขนส่ง

สินค้าเวชภัณฑ์เป็นสินค้าที่ส่งผลโดยตรงต่อชีวิตของผู้ป่วย การขนส่งสินค้าไม่ได้ประสิทธิภาพ มีการเก็บรักษา ที่ไม่ได้มาตรฐาน จนทำให้ยาเกิดการเสื่อมสภาพ จะทำให้ยานั้นๆ ไม่สามารถนำไปรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น การบริหารจัดการที่ดีที่สุดของการขนส่งเวชภัณฑ์ คือ การบริหารจัดการสายรถที่เหมาะสม มีความแม่นยำในขั้นตอนและข้อจำกัดในการส่งมอบ รวมถึงความชำนาญในเส้นทางการขนส่งได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ลูกค้าจึงสามารถ มั่นใจได้ว่า สินค้าเวชภัณฑ์ที่อยู่ในคลังสินค้าของ บริษัทฯ ทุกชิ้น เป็นสินค้าที่มีคุณภาพทั้งสิ้น

ความพึงพอใจ

รับรู้ความต้องการของลูกค้า สามารถติดตาม แก้ไขปัญหาของลูกค้าและตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนา

มุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจให้ได้มาตรฐานสูงสุด ให้ลูกค้าสามารถวางใจได้ว่าเวชภัณฑ์ทุกชนิดที่ออกจากคลังสินค้ามีคุณภาพสูงสุด

ราคา

มีการตรวจสอบต้นทุนอยู่เสมอ เพื่อให้คู่ค้าเกิดรายได้สูงสุด เราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าร้านขายยากว่า 2,500 รายทั่วประเทศ