การจัดส่งรวดเร็ว

บริษัทเราจัดส่งสินค้าวันต่อวัน เพื่อความรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้า

การจัดส่งได้มาตรฐาน

ระบบควบคุมอุณหภูมิของยาและเวชภัณฑ์ ขณะจัดส่ง เพื่อคุณภาพสูงสุดของสินค้า

ราคายุติธรรม

เราติดตามการปรับเปลี่ยนของต้นทุนสินค้าอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าราคาของเราดีที่สุด เพื่อให้คู่ค้าเกิดกำไรสูงสุด

คลังสินค้าและระบบจัดเก็บมาตรฐาน

ระบบควบคุมอุณหภูมิของยาและเวชภัณฑ์ เพื่อรักษาคุณภาพของยาและเวชภัณฑ์ ให้มีคุณภาพสูงสุดก่อนส่งมอบ

มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจและร้านขายยาให้ได้มาตรฐาน GPP

(Good Pharmacy Practice)

อันเป็นหลักประกันให้ประชาชนได้รับบริการจากร้านยาที่มีคุณภาพ

บริษัท ทีที เมดิซิน จำกัด

Line official account

สามารถเพิ่มเพื่อน เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากบริษัท สอบถาม สั่งซื้อ หรือลงทะเบียนลูกค้า และฝากข้อมูลให้เราติดต่อกลับ เป็นอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการลูกค้า